Pääsu Lastehoid
Hea käitumise tavad/soovitused koostööks

Lastehoid on lapse jaoks teine kodu, kus pakume Teie lapsele turvalist kasvukeskkonda ja parimaid võimalusi igapäevaseks tegutsemiseks ja mänguks. Selleks, et meie koostöö laabuks, oleme kokku leppinud alljärgnevates põhimõtetes.

Lapse toomine ja viimine

1. Lasteaed on avatud 07.30-17.30
2. Lapse turvalisuse tagamiseks palume Teil anda hommikul laps isiklikult õpetajale üle( kui pole õpetajaga kokku lepitud, et keegi teine seda teeb)
3. Õhtul lapsele järgi tulles palun ärge lahkuge õpetajaga ( või teda asendava isikuga) kontakti võtmata.
4. Teil on õigus tuua laps lastehoidu ja viia siit koju Teile sobival ajal, kuid järgides sealjuures lastehoiu päevakava.
5. Lapse arengu seisukohalt on parim, kui ta saab osaleda kõikides õppe-ja kasvatustegevustes.
6. Õhtul palume kinni pidada lastehoiu sulgemise ajast. Lastehoid lukustatakse kell 17.30(kokkuleppel ja tunnitasu makstes on võimalik laps jätta ka kauemaks).

Lapse riietus

1. Teie laps tunneb end kõige paremini kui ta on riietatud mugavalt ja puhtalt ning ilmastikuoludele vastavalt. Lapse seisukohalt peame oluliseks õueriiete ja toas mängimiseks olevate riiete olemasolu.
2. Magamiseks palume kaasa panna selleks mõeldud riided.
3. Palume panna lapsele kappi kammi, vajadusel patsikummid, pabertaskurätikud, vahetusriided igaks olukorraks ning vajadusel mähkmed.

Mänguasjad

1. Kodust kaasa võetavate mänguasjade puhul palume jälgida, et need oleksid puhtad, terved, lastele ohutud( mitte suhu mahtuvad, kergesti purunevad, teravate otstega).
2. Meil kehtib põhimõte- mängin ise ja luban ka kaaslastele.
3. Mänguhoos võib mõni asi puruneda, palun arvestada sellega juba mänguasja kaasa andes.

Lapse tervis

1. Palume, et Te ei tooks haiget last lastehoidu, haigena kollektiivis viibimine kurnab liigselt väikelapse organismi.
2. Lapse tervislik seisukord peab võimaldama tal koos teiste lastega õues viibida, sest samal ajal toimub ruumide koristamine ja tuulutamine ning last järelvalveta ei jäeta.
3. Palun teavitage kindlasti õpetajat kui Teie laps põeb mõnd kroonilist haigust või vajab tervise tõttu erihoolt (epilepsia, astma, allergia jm.). Nii saame ka meie last parimal moel aidata.
4. Kui laps haigestub lastehoius teatame Teile koheselt sellest ning palume talle esimesel võimalusel järgi tulla. Selletõttu oma kontaktandmete muutumisest teavitada koheselt õpetajat.

Lastehoiumaks

1. Arve edastab Teile juhataja. Arvel olev summa sisaldab osalustasu(makstakse jooksva kuu eest) ja toiduraha ( makstakse eelneva kuu eest). Maksmise tähtaeg on jooksva kuu 20. kuupäev.
2. E- maili aadressi puudumise korral palume Teil kindlasti tulla lastehoidu arvele järgi.
3. Täpsemat teavet toidukulu arvestamise kohta saate juhatajalt.
4. Makseraskuste ennetamiseks palume Teil probleemidega pöörduda juhataja poole.
5. Kalendriaasta jooksul on Teil võimalik puhkuseks taotleda üks kuu osalstasu vabastust( laps ei viibi sellel ajal lastehoius), teatades sellest kirjalikult lastehoiu juhatajale üks kuu ennem vabastusperioodi algust.

Koostöö

1. Hea koostöö lastehoiu personali ja vanemate vahel tagab lastele turvatunde ja kujundab positiivse hoiaku
2. Lastehoius töötavad spetsalistid, kes oskavad hinnata lapse arengut ning nõustamise ja soovituste jagamisel lähtuvad lapse heaolust ja tema arengu toetamisest.
3. Probleemide tekkides püüame neid lahendada seal, kus see alguse sai. Ärge kartke pöörduda õpetaja ja juhataja poole.
4. Lahendame probleemid koos rahumeelselt, eesmärk pole süüdlase otsimine vaid põhjuse likvideerimine- rahuldava lahenduse leidmine.

Lastehoius on ka teisi lapsi ja peresid, kel kõigil omad tõekspidamised-põhimõtted. Seetõttu on lastehoid kindlate reeglitega mängumaa, kus üksteisega arvestades ning üksteisest lugupidades saame pakkuda lastele parimat!